ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ἡ παροῦσα συσσωμάτωση ποικίλων κειμένων τῆς Νεοελληνικῆς μας Λογοτεχνίας εἶναι θεματική. Τα κείμενα ἀναφέρονται στήν ἔννοια τῆς ἑλληνικῆς Πατρίδας, εὐρύτερης ἤ ἰδιαίτερης, ἤ θίγουν τίς ἔννοιες τοῦ πατριωτισμοῦ καί τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς τῶν Ἑλλήνων γιά χάρη της. Θά μποροῦσαν νά ἐπιλεγοῦν πολύ περισσότερα, ἤ πολύ πιό γνωστά κείμενα....

5,85 € 6,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μέσα στό στερέωμα τῶν ἐπαναστάσεων, τῶν ἐθνικῶν κινημάτων, τῶν πολιτικῶν αἰτημάτων, τῶν κοινωνικῶν διεκδικήσεων, τῶν ἰδεολογικῶν ζυμώσεων, μέσα στήν ἱστορία τῶν λαῶν, ἐμφανίζονται κάποτε γεγονότα πού δοκιμάζουν τίς ἀντοχές τῆς ἱστορικῆς ἔρευνας. Γεγονότα πού παραμένουν πεισματικά ἀνερμήνευτα μέ τίς συνήθεις ἐπιστημονικές μας μεθόδους. Κι εἶναι...

4,50 € 5,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἀναφορά λιτή καί πειστική γιά τό τί ἔπραξε καί τί προσέφερε στήν οἰκουμένη τό 1940 τό ἔθνος τῶν Ἑλλήνων. Γιά νά θυμηθοῦν οἱ μεγάλοι καί νά ἐμπνευσθοῦν οἱ νέοι.

2,25 € 2,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Νεανικές μορφές τοῦ μεγάλου ἔπους τῆς Κύπρου μας τῶν ἐτῶν 1955-59, πού ἔθρεψαν καί γιγάντωσαν μέ τό αἷμα τους τό δένδρο τῆς λευτεριᾶς. 

9,00 € 10,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύχρωμο, εἰκονογραφημένο, σέ ἑνιαία συσκευασία. Ἕνα βιβλίο γιά τόν ἥρωα πρωτεργάτη τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνα, πού φέρνει ἐθνική ὑπερηφάνεια καί συγκλονισμό στήν καρδιά τῶν ἀναγνωστῶν του.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεῦχος Α΄ Παιδικά χρόνια 5 - 17 Ἐφηβικοί ἐνθουσιασμοί 18 - 23 Στή Σχολή «Εὐελπίδων» 24 - 33 Ἀξιωματικός πιά 34 - 43 Ἑλλαδα! - Μιά φλόγα...

9,00 € 10,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Τό βιβλίο πού ξαναζωντανεύει μπροστά μας τό μεγάλο 1821, τούς μαχητάς τοῦ 1940-41, τίς τραγικές σελίδες τοῦ 1920-22 καί τή γενναία ἀντίστασι τῶν παιδιῶν τῆς Κύπρου τό 1974.

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἕνα θαυμάσιο βιβλίο!.. Λαμπερές μορφές μέ λαμπρές σελίδες δόξης πού συγκινοῦν.

9,00 € 10,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἕνα βιβλίο για μια γαλάζια χώρα, γεμάτη φῶς! Για ἕνα κομμάτι τῆς Ἑλλάδος, ἐκτός Ἑλλάδος. Ἀληθινές ἱστορίες!

9,00 € 10,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ξετύλιγμα τῆς ἱστορίας τῆς Μακεδονίας μας προσαρμοσμένο σέ γόνιμο καί γλαφυρό διάλογο, πού διεξάγεται σέ μιά τάξι Λυκείου.

18,00 € 20,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἀληθινές ἱστορίες. Δόξα καί ὀμορφιά ἑλληνική! Ἕνα βιβλίο γιά κάθε Ἑλληνόπουλο.

10,80 € 12,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Στιγμιότυπα ἱστορικά, χαρισμένα στήν ἑλληνική νεότητα, μιλοῦν γιά τό ἀναλλοίωτο τοῦ χαρακτῆρα τοῦ Ἕλληνα ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια μέχρι σήμερα.

15,30 € 17,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Στιγμιότυπα ἱστορικά, χαρισμένα στήν ἑλληνική νεότητα, μιλοῦν γιά τό ἀναλλοίωτο τοῦ χαρακτῆρα τοῦ Ἕλληνα ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια μέχρι σήμερα.

15,30 € 17,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!
Προβολή 1 - 12 από 12 προϊόντων