ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Καθώς, τήν ὥρα πού χαράσσονται οἱ γραμμές αὐ­τές, ἡ πατρίδα μας διέρχεται τήν πιό κρίσιμη ἐνδεχομένως ἱστορική της καμπή τῆς μεταπολεμικῆς περιόδου, ὅσα ἐμπεριέχονται στό παρόν βιβλίο ἀποκτοῦν γιά τό λόγο αὐτό μείζονα σημασία γιά τήν ἐθνική μας ὑπόσταση.Ἡ κρίση πού περνᾶ σήμερα ἡ χώρα μας ­ἐμφανίζεται μέν ὡς οἰκονομική, σαφῶς ὅμως ἔχει πολύ...

2,70 € 3,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ἀδελφέ μου,Ἀσφαλῶς θά ἔχεις προσέξει ὅτι στήν ἐκκλησία τήν Κυριακή οἱ περισσότεροι Χριστιανοί ἀπουσιάζουν. Ἴσως καί σύ ὁ ἴδιος νά μήν εἶσαι τακτικός. Πότε τό ἕνα καί πότε τό ἄλλο παρουσιάζονται ἕνα σωρό ἐμπόδια πού δυσκολεύουν πολλούς Χριστιανούς νά τρέξουν στήν ἐκκλησία τήν Κυριακή.Μήπως ὅμως αὐτό εἶναι ἐπιζήμιο γιά τήν ψυχή μας; Μήπως μέ τό...

0,90 € 1,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Περιστατικά τῆς καθημερινῆς ζωῆς μέσα στήν κοινωνία ὑπό τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου.

4,50 € 5,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἡ κοινωνία μας δέν χάθηκε. Τήν φωτίζουν, τήν θερμαίνουν, τήν ζωογονοῦν πολλοί μέ λόγους καί ἔργα ἀγάπης, στηριγμοῦ, ἐλπίδας.

5,40 € 6,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Εἶναι ἡ γυναίκα κατώτερη ἀπὀ τόν ἄνδρα; Πῶς βλέπει τόν ἄνδρα, τή γυναῖκα, τόν γάμο, τή μητρότητα, τήν οἰκογένεια ὁ ἁγιοπνευματικός καί ἁγιοπατερικός λόγος τῆς Ὀρθοδοξίας;

5,40 € 6,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ὁ ἄνθρωπος, τά δικαιώματα καί οἱ ἐλευθερίες του. 

14,40 € 16,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!
Προβολή 1 - 7 από 7 προϊόντων