Υποκατηγορίες

ανά σελίδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ἡ θυσία του Χριστοῦ ἦταν θυσία λογική, ἐπειδή ἀκριβῶς μέ ὅλη τή θέλησή του δέχθηκε τό ποτήριο τοῦ θανάτου καί δέν ἀντιστάθηκε σ᾿ αὐτό, ὅπως ­ἀντιστέκονται, ὅταν σφάζονται, τά ζῶα, πού δέν ἔχουν λογικό. Ἡ θυσία του ἦταν θυσία λογική καί ἐπειδή ἀκόμη ἤξερε καλά τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο θυσιαζόταν, ἀφοῦ ὁ ἴδιος εἶπε ὅτι ἦλθε γιά νά δώσει τή ζωή του...

9,00 € 10,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ὁ Γ΄τόμος τῆς σειρᾶς περικλείει τήν ἱστορία τῆς χριστιανικῆς λατρείας κατά τούς χρόνους μετά τόν 8ο αἰῶνα καί μέχρι τῶν ἡμερῶν μας.  

18,00 € 20,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Βαρυσήμαντο ἐπιστημονικό ἔργο, πού ἀποτελεῖ κριτική ἔκδοσι, κατηρτισμένη βάσει ὑπερεβδομήκοντα κωδίκων σέ Ἀθήνα, Σινά, Πάτμο, Ἅγιον Ὅρος καί ἀλλοῦ.

18,00 € 20,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Βαρυσήμαντο ἐπιστημονικό ἔργο, πού ἀποτελεῖ κριτική ἔκδοσι, κατηρτισμένη βάσει ὑπερεβδομήκοντα κωδίκων σέ Ἀθήνα, Σινά, Πάτμο, Ἅγιον Ὅρος καί ἀλλοῦ.

18,00 € 20,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Εἶναι ὁ Β΄τόμος τῆς σειρᾶς. Παρουσιάζει τήν ἐξέλιξη τῆς χριστιανικῆς λατρείας σέ διάφορους λειτουργικούς τύπους τῶν τοπικῶν καί ἐπιμέρους Ἐκκλησιῶν τῆς Αἰγύπτου καί τῆς Ἀνατολῆς στούς χρόνους ἀπό τόν 4ο ἕως τόν 7ο αἰῶνα.  

18,00 € 20,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Περισπούδαστο λειτουργικό ἔργο, πού ἀποτελεῖ καί τόν Α΄τόμο τῆς σειρᾶς καί περιλαμβάνει τό κυριώτερο τμῆμα τῆς ἱστορίας αὐτῆς, τῶν τριῶν πρώτων αἰώνων.  

15,00 €

Κλασικό λειτουργικό βιβλίο, μέσῳ τοῦ ὁποίου προβλήθηκαν οἱ θησαυροί τῆς ὀρθοδόξου λειτουργικής παραδόσεως καί δόθηκε ἀφορμή γιά ἐπιστημονική μελέτη τῶν παλαιῶν λειτουργικῶν κωδίκων.  

17,10 € 19,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Περιλαμβάνει ἐκκλησιαστικοῦς ὕμνους δυσεύρετους καί σχεδόν ἀπρόσιτους στούς πολλούς.

22,50 € 25,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἐξαίρετο βιβλίο πού ἀσχολεῖται μέ τή μελέτη καί τήν ἐμβάθυνσι τοῦ ἁγιωτάτου Μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, πού εἶναι τό κέντρο τῆς ὀρθοδόξου λατρείας μας.

9,00 € 10,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

᾿Εξετάζει καί ἀναλύει τό ζωοπάροχο Μυστήριο τῆς Κοινωνίας τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Κυρίου, κατοχυρώνοντας τίς ἀλήθειες πού ἐκθέτει μέ πλῆθος πατερικῶν θέσεων. Σελίδες 219.  

5,40 € 6,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Βοήθημα κατάλληλο στήν προετοιμασία γιά τή θεία Λειτουργία.

3,60 € 4,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἀναλύονται μέ λεπτομέρειες οἱ θεῖες Λειτουργίες τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Μ. Βασιλείου καί τῶν Προηγιασμένων μέ πρακτικά διδάγματα ἀπό τίς εὐχές καί τά ψαλλόμενα σ' αὐτές.

9,00 € 10,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!
Προβολή 1 - 12 από 32 προϊόντων