ανά σελίδα

Ἡ παροῦσα ἔκδοση περιλαμβάνει κείμενα πού ὑπό τή μορφή ὁμιλιῶν, συνεντεύξεων, ἀφυπνιστικῶν ἐγκυκλίων, δηλώσεων ἤ μηνυμάτων πρός νέους ἀνθρώπους, κατά καιρούς προσπάθησαν νά καταδείξουν τό ψέμα καί νά ὑποδείξουν τήν ἀπόλυτη ἀνάγκη καί τόν δρόμο τῆς ἀνατροπῆς καί ἐλπίδας. Μέσα στά ἀσφυκτικά καί ἀηδιαστικά...

8,10 € 9,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ἤδη «ἐσχάτη ὥρα ἐστί». Ἡ ὥρα εἶ­ναι κρίσιμη, καί γεμάτη κινδύνους ἡ ­σημερινή ἐποχή· «ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται» (Α΄ Ἰω. β΄ 18), καί «τὸ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας» (Β΄ Θεσ. β΄ 7). Ὅσο ὅμως καί ἄν κυριαρχεῖ τό κακό, ἄς μήν ἀμφιβάλλουμε ὅτι οἱ ἐχθροί τοῦ Κυρίου θά γελοιοποιηθοῦν καί θά ἐκμηδενισθοῦν, ἐνῶ τό θέλημά Του θά ἐπικρατήσει...

1,35 € 1,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     Ἡ μαρτυρική Ἐκκλησία τῆς Καρχηδόνας διέγραφε νικηφόρα τήν πορεία της. Ἡ εἰδωλολατρική πλάνη, ἡ ὁποία λυσσωδῶς τήν πολέμησε στηριγμένη στή δύναμη τῆς ρωμαϊκῆς πυγμῆς, δέν κατάφερε παρά νά φανερώσει γι’ ἀκόμη μιά φορά τήν ἀκατάλυτη ὑπεροχή της. Καί καθώς τό σκοτάδι ἄρχισε νά διαλύεται, ἕνα φῶς δυνατό ἁπλωνόταν κυρίαρχα στόν οὐρανό...

7,20 € 8,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χωρίς ἀμφιβολία ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου πάνω στή γῆ εἶναι «πειρατήριον», τόπος δοκιμασιῶν καί γεμάτη θλίψεις καί πόνο. Ὁ πόνος! Ὁ ἀκούραστος συνοδοιπόρος τῆς ζωῆς! Γιατί ἄραγε; Πῶς εἰσῆλθε στή ζωή μας ὁ πόνος; Ἔχει κάποια σκοπιμότητα; Πῶς πρέπει νά ἀντιμετωπισθεῖ; Καί ποιά εἶναι τελικά ἡ λύση στό μεγάλο πρόβλημα, στό μυστήριο τοῦ πόνου;  ...

2,25 € 2,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ὁ τεχνοκρατούμενος καί καταναλωτικός ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας, μέ τά ὄντως θαυμαστά ἐπιτεύγματά του στόν τομέα τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνικῆς, ζεῖ στήν ἀφθονία καί τήν ποικιλία τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καί τῶν πολλῶν ἀνέσεων. Παρόλ’ αὐτά, ὄχι μόνο ἀπουσιάζει ἀπό τόν ψυχικό του κόσμο ἡ πηγαία χαρά, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀνάπαυση, ἀλλά καί ζεῖ μέ τό βαθύ κενό,...

2,25 € 2,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ολα τά μεγάλα κατορθώματα τοῦ ἀνθρώπου, ὅλες οἱ ζηλευτές συλλήψεις τῆς διανοίας του, τά θαυμαστά πετάγματα τοῦ νοῦ του στόν κόσμο τοῦ πνεύματος, τά λαμπρά κατορθώματά του στό χῶρο τῆς ἐπιστήμης, οἱ κάθε μορφῆς κατακτήσεις του πάνω στή γῆ, ὅλα τά ἀγαθά αὐτοῦ τοῦ κόσμου δέν μποροῦν βαθιά νά τόν ἱκανοποιήσουν καί νά τόν ἀναπαύσουν πραγματικά. Ὁ...

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο μικρός καί ἀδύναμος καί ἁμαρτωλός ἄνθρωπος νά ἀπευθύνεται στόν ἄπειρο καί παντοδύναμο καί Τρισάγιο Θεό! Καί ὁ Θεός νά ἀκούει! Αὐτό εἶναι προσευχή. Ὁ ἀσθενής καί βασανισμένος ἄνθρωπος στή ­θλί­ψη του νά καταφεύγει στόν Θεό. Καί ὁ πανάγαθος Κύριος νά σπεύδει νά ἁπαλύνει τόν πόνο του, νά τόν στηρίζει καί νά τόν βοηθεῖ. Καί αὐτό ἐπίσης εἶναι...

5,40 € 6,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ὄσοι βαδίζουν τήν ὁδό τοῦ Κυρίου, οἱ ὁδίτες τοῦ κόσμου αὐτοῦ καί πολίτες τῆς Βασιλείας τῆς ἄνω, εἶναι οἱ ἄνθρωποι οἱ ἀναγεννημένοι, οἱ πνευματικοί, οἱ καινοί ἄνθρωποι, πού δέν τούς φοβίζει πλέον ὁ θάνατος, δέν τούς βαραίνει ἡ ζωή, δέν τούς τρομάζει ἡ αἰωνιότητα, δέν τούς γερνᾶ ἡ ἀκατάσχετη ροή τοῦ χρόνου, δέν ὑπάρχει τίποτε καί κανείς πού νά...

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ὁ πανάγαθος Θεός ἀφοῦ δημιούργησε ὅλο τόν ὁρα­τό κόσμο πού μᾶς περιβάλλει, ἔπλασε τελευταῖο τόν ἄνθρωπο καί τόν τοποθέτησε βασιλιά στό ἀνάκτορο τῆς Δημιουργίας. Ἐπειδή εἶναι «κατ’ εἰκόνα» Θεοῦ, εἶναι λογικός καί ἐλεύθερος. Ἔχει νοῦ. Μόνος αὐτός σ’ ὅλη τήν ὁρατή δημιουργία μπορεῖ νά σκέπτεται τόν Δημιουργό του καί ἐπιπλέον νά...

0,90 € 1,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οἱ ἄνθρωποι μέ πολύ μεγάλη εὐκολία κατακρίνουμε τούς ἄλλους καί δικαιολογούμαστε ὅτι δέν εἶναι τίποτε αὐτό πού κάνουμε. Ἔχει διαβρωθεῖ τόσο πολύ ἡ ψυχή μας ἀπό τήν ἁμαρτία, πού ἀντί νά ντρεπόμαστε πού κατακρίνουμε, φθάσαμε στό σημεῖο νά νιώθουμε καί εὐχαρίστηση. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος, βαθύτατος γνώστης τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, παρατηρεῖ ὅτι...

0,90 € 1,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Παραβολή τῶν μυρίων ταλάντων προβάλλει μία ἐξαίρετη ἀρετή, τή συγχώρηση. Προβάλλει ἕνα μεγάλο προνόμιο τῶν χριστιανῶν, πού μᾶς δίνει τή δυνατότητα νά γινόμαστε ὅμοιοι μέ τόν Θεό, ὅσο μᾶς εἶναι ἀνθρωπίνως δυνατόν. Ἀφορμή γιά τήν Παραβολή ἔδωσε ὁ ἀπόστολος Πέτρος, ὁ ὁποῖος πλησίασε τόν θεῖο Διδάσκαλο καί τόν ρώτησε: «Μέχρι πόσες φορές θά μοῦ...

1,80 € 2,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!
Προβολή 1 - 12 από 56 προϊόντων