ανά σελίδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ἔδειξαν ἀξιοθαύμαστη πνευματική ἀνδρεία· ἀγάπησαν ὁλόψυχα τόν Κύριο καί ἀφιέρωσαν σ’ Αὐτόν τή ζωή τους. Ὑπέμειναν τούς κόπους τῆς ἀσκήσεως ἤ καί τούς πόνους τοῦ μαρτυρίου καί χώρεσαν τόν Θεό στήν καρδιά τους.Προτίμησαν νά στολισθοῦν μέ ἀγαθοεργίες καί ἀρετές παρά μέ ψεύτικα ὑλικά στολίδια. Μίσησαν τή ματαιοδοξία, ἀγάπησαν τήν ἀνάπαυση τῆς...

4,05 € 4,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στήν τουρκοκρατούμενη Μακεδονία τοῦ 18ου αἰώνα, στό χωριό Ζαγκλιβέ­ρι, μία νεαρή κοπέλα γίνεται Μάρτυρας προκειμένου νά ἀποφύγει τόν ἐξι­σλαμισμό. Τό Ἅγιο Λείψανό της με­­τα­­φέρεται σέ τόπο πού παραμένει ἄ­γνωστος γιά πολλές δεκαετίες. Μόλις τό 2012 ἡ Ἁγία ἐντοπίζεται μέ θαυμαστό τρόπο γιά νά ἐπανέλθει θριαμβευτικά στά πατρογονικά της χώματα....

4,50 € 5,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ἐλπίδα καί εὐχή πού ἐσημειώνετο στόν πρόλογο τοῦ Α΄ τεύχους, φαίνεται ὅτι γίνεται πραγματικότης κατά συγκατάβασιν καί ἔλεος τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ μας. Καί ἤδη βρίσκεται στά χέρια μας τό Β΄ τεῦ­χος τοῦ βιβλίου.Ἡ αὐτή ἐπιδίωξι νά γίνουν γνωστότεροι οἱ στενώτεροι συνεργάτες τῶν ἱερῶν Ἀποστό­λων καί μαθητῶν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός...

4,50 € 5,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Οἱ βίοι πέντε ἁγίων τῶν ἀποστολικῶν χρόνων ὅπως τούς γνωρίζουμε μέσα ἀπό τίς σελίδες τῆς Καινῆς Διαθήκης, γραμμένοι μέ γλαφυρότητα καί πλούσια διδάγματα.  

4,50 € 5,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἡ πολυκύμαντη ζωή τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου, καθώς καί ἡ μορφή τῆς μητέρας του Μόνικας, πού μέ τήν ἐπίμονη προσευχή καί τα δάκρυά της κέρδισε εἰς Χριστόν τόν υἱό της.

8,10 € 9,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Τό εὐλογημένο ζεῦγος, ὄπως αὑτό παρουσιάζεται μέσα ἀπό τίς Πράξεις τῶν Αποστόλων καί τίς ἐπιστολές τοῦ ἀποστόλου Παύλου.

2,25 € 2,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Μελετήματα σχετικά μέ τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ, καθώς καί τῶν μαθητῶν του Πέτρου, Παύλου καί Ἰωάννου.

4,50 € 5,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἔκθεσι τοῦ βίου καί τῆς ποιμαντικῆς δραστηριότητος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

7,20 € 8,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Εἴκοσι πέντε Νεομάρτυρες, κυρίως νέοι στήν ἡλικία, κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας μέ πίστι ὁδηγοῦνται στό μαρτύριο.

4,50 € 5,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Οἱ ἄγιες Ἐμμέλεια, Νόννα καί Ἀνθοῦσα, πρότυπα πρός μίμησιν ἀπό τίς χριστιανές μητέρες κάθε ἐποχῆς.

8,10 € 9,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

8,10 € 9,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἀπόστολοι, Μάρτυρες, Προφῆτες, Ἱεράρχες, Ὄσιοι καί Δίκαιοι, πού μέ τή ζωή τους καί τόν θάνατό τους διδάσκουν καί ἐμπνέουν τούς Χριστιανούς κάθε ἐποχῆς.

8,10 € 9,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!
Προβολή 1 - 12 από 22 προϊόντων