ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τό βιβλίο αὐτό, πού κρατᾶς στά χέ­ρια σου, δέν σοῦ προσφέρεται γιά νά ­πλου­τίσει μόνο τήν σου βιβλιοθήκη σου ἀλ­­λά γιά νά σέ βοηθήσει οὐσιαστικά ­νά ἀγαπήσεις τήν προσευ­χή, τό μεγάλο σου αὐτό προνόμιο, πού σέ φέρ­νει σέ ἐπικοινωνία καί σέ ἑνώνει μέ τόν παντο­δύναμο Θεό.Τό προσευχητάριο αὐτό περιέχει: Ἀκο­λου­θίες τῆς ᾿Ορθοδόξου...

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Περιέχει προσευχές πού βοηθοῦν τά παιδιά νά ἀποκτήσουν τήν ἰερή συνήθεια καί ἐνασχόληση μέ τήν προσευχή.

1,80 € 2,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Νεανικό προσευχητάριο.

1,80 € 2,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τό «Παιδικό προσευχητάριο πρωι­­νῆς προσευχῆς» πού κρατᾶς στά χέρια σου ἔχει γραφεῖ ἀποκλειστικά γιά σέ­να πού βρίσκεσαι στήν παιδική ἤ τήν πρώτη ἐφηβική ἡλικία.Περιέχει σέ κείμενο καί ­ἑρμηνεία ψαλ­μούς, τροπάρια καί εὐχές, πού ἔ­­­χουν κυρίως ἀντληθεῖ ἀπό ­πρωινές ἀ­­­κο­λουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας ­(῎Ορθρο, ῟Ωρες).Τό προσευχητάριο αὐτό ἔχει...

0,45 € 0,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Κείμενο καί ἑρμηνεία.

0,45 € 0,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Κείμενο καί ἐρμηνεία.

0,45 € 0,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Συλλογή προσευχῶν γιά κάθε περίσταση καί ἀνάγκη τῆς ζωῆς.

8,10 € 9,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Μιά ὑποδειγματική καί πλήρης προσευχή: Δοξολογία, Εὐχαριστία, Ὁμολογία ἐνοχῆς, Αἴτησις, Προσευχή ὑπέρ ἄλλων.

0,45 € 0,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Πρωινή, βραδινή προσευχή καί προσευχή τραπέζης. Σχῆμα τσέπης. Γιά τίς ὧρες τῆς ἀναμονῆς καί τῶν μετακινήσεων.

0,27 € 0,30 € -10%
Μειωμένη τιμή!
Προβολή 1 - 9 από 9 προϊόντων