ΜΟΡΦΕΣ Π.ΔΙΑΘ.  Υπάρχουν 25 προϊόντα

ΜΟΡΦΕΣ Π.ΔΙΑΘ.
ανά σελίδα

Ὁ βίος τοῦ δεύτερου πατριάρχη καί ἡ πίστη του στόν Θεό.

2,70 € 3,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἡ γέννηση, ἡ ἀφιέρωση, ἡ ἀνάδειξη, ἡ δράση καί ὁ θάνατος τοῦ μεγάλου προφήτου καί τελευταίου Κριτῆ τοῦ Ἰσραήλ, Σαμουήλ.

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Τό βιβλίο περιγράφει μέ ἀφηγηματικό τρόπο τή ζωή ἱερῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ὁ Ἰωσήφ, ὁ Σαμουήλ, ὁ Δαβίδ, ὁ Σολομών, ἡ Σολομονή μέ τούς ἑπτά γιούς της, ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής καί ὁ Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΩΣΗΦ Α΄. Πρός τό ἄγνωστο Β΄. Στή φυλακή Γ. Ὅταν ὁ Θεός ὑψώνῃ Δ΄. Στήν ὑπηρεσἰα τοῦ λαοῦ Ε΄. Ἡ ὥρα του νά ἐκδικηθῇ 2. ΣΑΜΟΥΗΛ...

2,25 € 2,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἱστορία τριακοσίων ἐτῶν ζωῆς τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, τόν ὁποῖο, παρά τίς ἐλλείψεις καί τά λάθη του, ὁ Θεός δέν ἐγκαταλείπει.

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Πρόκειται γιά τή δραματική καί περιπετειώδη ζωή τοῦ θεόπτη Μωυσῆ, ὅπως μᾶς τήν παρουσιάζει τό αἰώνιο βιβλίο τῆς Ἀγίας Γραφῆς.

2,25 € 2,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἡ δραματική πορεία τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ μέσα στήν ἔρημο πρός τή γῆ τῆς ἐπαγγελίας, μέ τίς θαυμαστές ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ.

4,50 € 5,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ὁ Δαβίδ ἀναδεικνύεται βασιλεύς θριαμβευτής. Καί ὅταν ἀπό ἀνθρώπινη ἀδυναμία ἁμαρτάνει, γνωρίζει νά μετανοεῖ μέ συντριβή καρδιᾶς.

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ὁ ἀναγνώστης παρακολουθεῖ τήν περιπετειώδη ζωή τοῦ Δαβίδ, πού ὁ Θεός τόν κάλεσε ἀπό τό ἄσημο ἔργο τοῦ βοσκοῦ καί τόν ἀνέδειξε νικητή τοῦ γίγαντα Γολιάθ.

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ὅλες οἱ περιπέτειες τοῦ προφήτη καί βασιλιᾶ Δαβίδ, ἡ πορεία του πρός τή δόξα, καθώς καί τό εἰρηνικό τέλος τῆς ζωῆς του.

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἐλεύθερη ἀπόδοση μέ σχόλια ἐποικοδομητικά τοῦ ὁμώνυμου βιβλίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Στηρίζει στήν πεποίθηση ὁτι ὁ Θεός προστατεύει ἐκείνους πού ἐμπιστεύονται τούς ἑαυτούς τους στήν ἀγαθή του πρόνοια.  

3,60 € 4,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Τά περιστατικά τοῦ πρώτου ἐγκλήματος στή γῆ.

1,80 € 2,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Τό θαυμάσιο καί θεόπνευστο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μέ σχόλια ἐποικοδομητικά. Ἀφορᾶ ὅλη τήν οἰκογένεια.

4,50 € 5,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!
Προβολή 1 - 12 από 25 προϊόντων