ανά σελίδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 8.15 π.μ. Ἡ ἀρχή μιᾶς «μικρῆς ζωῆς»... Ἡ ἀρχή μιᾶς μέρας σχολικῆς μέ ἑξάωρο ἤ ἑπτάωρο πρό­γραμμα... Τά λεπτά της περνοῦν ἄλλοτε ἀργά κι ἄλλοτε γοργά, πάν­το­τε ὅμως συντονισμένα στίς κινήσεις τοῦ νοῦ σου καί στούς χτύπους τῆς καρδιᾶς σου... Ὥρα 8.15 π.μ. Ἡ ἀρχή τῆς καθημερινῆς μας συνερ­γασίας γιά τήν κατάκτηση τῆς γνώσης, πού ἔχει τή...

3,60 € 4,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ἐ­πο­χή μας μέ τούς ἐ­πι­σφα­λεῖς δι­ε­θνεῖς συ­σχε­­τι­σμούς, τίς ἀλ­λο­πρό­σαλ­λες ἰ­σορ­ρο­πί­ες, τίς οἰ­­κο­νο­μι­κές κρίσεις καί ἀ­να­κα­τα­τά­ξεις, τήν ἐ­­να­­γώ­νια ἀ­να­ζή­τη­ση νέ­ων πη­γῶν ἐ­νέρ­γειας, καί πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο μέ τίς μα­ζι­κές με­τα­κι­νή­σεις πλη­θυ­σμῶν πού ἔχουν δι­α­φο­ρε­τι­κές θρη­σκευ­τι­κές τά­σεις,...

3,60 € 4,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Μέσα στήν πλημμύρα τῆς σαρκολατρίας καί τοῦ αἰσθησιασμοῦ, τό βιβλίο αὐτό ἔρχεται νά συμπαρασταθῆ στοργικά στούς νέους, ὥστε νά διαφυλάξουν τήν ἁγνότητά τους.

2,70 € 3,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στήν ἐποχή μας πολλές φωνές παρα­πλανη­τι­κές ἀκούγονται, πού προ­σ­πα­­θοῦν νά ἀ­­­πο­­δομή­σουν τήν Ὀρ­­­­θό­­­δο­­­ξη Χριστιανική­ μας πί­στη, νά ἀποε­θνοποι­­ή­­σουν τό γένος τῶν ­Ἑλ­­­­­λή­­­­νων καί νά ἀ­­­ποδιοργανώσουν τό ἀνθρώπι­νο πρόσωπο.­ Θέτουν ποικίλους προβληματι­σμούς τόσο στούς ὥ­­­­ριμους ὅσο καί σέ σᾶς τούς νέους....

3,15 € 3,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἡ νεότητα εἶναι ἡ ἡλικία τῶν προβλημάτων. Τό βιβλίο αὐτό προσφέρει στούς νέους βοήθεια σέ ὡρισμένα ἀπό τά θέματα πού τούς ἀπασχολοῦν.

4,05 € 4,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Βιβλίο ἀποκαλυπτικό, πού ἐμφανίζει μέ συντριπτικά στοιχεῖα τή σχέσι τῆς rock Μουσιικῆς καί ἄλλων μουσικῶν μέ τόν σατανισμό, τή σαρκολατρία, τό ἔγκλημα καί τήν ἀναρχία.   

5,40 € 6,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Βιβλίο γραμμένο μέ ἰδιαίτερη στοργή γιά τούς νέους, μέ βαθειά κατανόησι καί γνῶσι τῆς ἐφηβικῆς καί νεανικῆς ψυχῆς.

3,60 € 4,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Γραμμένο σέ τόνο προσωπικό καί ὕφος συζητητικό μιλᾶ χωρίς ὑπεκφυγές γιά τά προβλήματα τῶν νέων μας. 

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Βιβιλίο πού ὁδηγεῖ τά παιδιά στή σκέπη καί τήν ἀκατανίκητη προστασία τοῦ Κυρίου, πού τά ἀγάπησε καί τά κατευλόγησε.

3,60 € 4,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Κοιτάζοντας στά μάτια τούς νέους, πού θά κτίσουν τό αὔριο, ἀλλά καί τούς ὡρίμους, προβάλλοντάς τους μέ τόλμη τήν ἀλήθεια.

5,40 € 6,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἀπαντήσεις σέ ἐφηβικά καί νεανικά γράμματα πάνω σέ καυτά θέματα πού τούς ἀπασχολοῦν.

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ψήγματα μιᾶς μαθητείας στούς θησαυρούς τῆς καρδιᾶς καί τοῦ πνεύματος.

3,60 € 4,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!
Προβολή 1 - 12 από 18 προϊόντων