ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου σημαίνει τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας, τήν ἐκμηδένιση τοῦ θανάτου, τή συντριβή τοῦ διαβόλου «τοῦ τό κράτος ἔχοντος τοῦ θανάτου» (Ἑβρ. β´ 14). Ἐλευθερωθήκαμε ἀπό τήν τυραννία τοῦ διαβόλου, συμφιλιωθήκαμε μέ τόν Θεό καί υἱοθετηθήκαμε ἀπό Αὐτόν· ὁ ἀγώνας μας ἀπέκτησε ἀσυγκρίτως ἀνώτερη δυναμική καί ἡ ζωή μας ἐντελῶς διαφορετική...

3,60 € 4,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Τί εἶναι ὁ θάνατος; Πῶς εἰσόρμησε στόν κόσμο; Ποιά ἡ ἁγιοπατερική διδασκαλία περί αὐτοῦ; Ζοῦν οἱ ψυχές μετά τό θάνατο; Ποῦ; Πῶς; Ὑπάρχει Κόλαση καί Παράδεισος;Τό βιβλίο κυκλοφορεῖ ἤδη σέ 19η ἔκδοση καί ἔχει μεταφρασθεῖ στά: Ἀγγλικά, Ρωσικά, Πολωνικά, Γεωργιανά, Κορεατικά καί Ἀραβικά. Ἑτοιμάζεται μετάφραση στά Γαλλικά.

20,70 € 23,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ἀναφέρεται στό μέγα γεγονός τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί ἐπιχειρεί να δώσει ἀπάντηση στό ἐρώτημα πῶς θά γίνει καί η δική μας ἀνάσταση.

8,10 € 9,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

21,60 € 24,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Περιλαμβάνει μελέτες καί σκέψεις πάνω στό χαρμόσυνο γεγονός τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, τῆς θριαμβευτικῆς Ἀναλήψεώς του καί τῆς καθόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

5,40 € 6,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Εἴκοσι ἱστορίες ντυμένες τό ἀναστάσιμο φῶς καί τή χάρη τοῦ Πάσχα. 

3,15 € 3,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τά παιδιά ἔχουν τήν εὐκαιρία νά γνωρίσουν δύο μεγάλες γιορτές τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν Ἀνάσταση και τήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, μέσα ἀπό δύο ἱερά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας, τό Εὐαγγέλιο καί τή βυζαντινή ἁγιογραφία. Περιλαμβάνονται ποικίλες δραστηριότητες.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χριστός Ἀνέστη Πάσχα! Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ Οἱ Μυροφόρες...

4,50 € 5,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!
Προβολή 1 - 7 από 7 προϊόντων