ανά σελίδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εἴκοσι αἰῶνες μετά τήν κατάργηση ἀπό τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ τῶν θυσιῶν στόν Βάκχο, τόν Διόνυσο, τούς Σειληνούς, τούς Σατύρους, τήν Ἀφροδίτη, τίς Μαινάδες· αἰῶνες μετά τήν κατάργηση τῶν φρικτῶν ἀνθρωποθυσιῶν, πού συνεχίζονταν μέχρι τόν 4ο αἰ. μ.Χ. κατά τή μαρτυρία τῶν εἰδωλολατρῶν Πορφυρίου καί Λιβανίου· καί τήν κατάργηση ὅποιου ἄλλου...

7,20 € 8,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

3,60 € 4,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Τό θαῦμα τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου ὁ Μ. Βασίλειος τό ἀναπτύσσει στίς ὁμιλίες του «εἰς τήν ῾Εξαήμερον».

4,50 € 5,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ὁρισμένοι διατείνονται ὅτι ἐπιστήμη καί θρησκεία εἶναι ἀσυμβίβαστα μεταξύ τους. Ἄλλοι, μεθυσμένοι ἀπό τίς σύγχρονες ἐπιστημονικές κατακτήσεις, ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ πίστη ὁδηγεῖ ται βαθμιαῖα πρός τόν θάνατό της. ῎Εχουν δίκαιο;  

9,00 € 10,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Tόν τελευταῖο καιρό ἦρθε πάλι στήν ἐπικαιρότητα τό θέμα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν. Τά ΜΜΕ μέ ἔμφαση τονίζουν ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔρχεται «μέ καθυστέρηση αἰώνων σέ σχέση μέ ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες» νά ἐφαρμόσει τήν ἀποτέφρωση τῶν νεκρῶν.Ἕνα μέτρο τό ὁποῖο, ὅπως σημειώνουν, ἰσχύει στή Γαλλία ἀπό τό 1789 καί στή Βρετανία ἀπό τό 1884. Ὑπογραμμίζουν...

0,90 € 1,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Πότε, ποῦ καί γιατί δημιουργήθηκε τό σύμπαν; Πῶς ἄρχισε ἡ ζωή του;Πότε καί πῶς θά ἔρθη τό τέλος του; Ἡ συγχρονη ἐπιστήμη στέκεται μέ ἰδιαίτερο σεβασμό μπροστά στο ἱερό κείμενο τῆς Ἁγίας Γραφής.   

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Συστηματική ἀναίρεσι τῶν ὑλιστικῶν καί πανθεϊστικῶν θεωριῶν.

10,80 € 12,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ποιοί καί γιατί κατηγοροῦν καί ἀπορρίπτουν τήν Παλαιά Διαθήκη; Εἶναι σκληρός ὁ Θεός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης; Ἀφοῦ ἔχουμε τήν Καινή Διαθήκη, τί μᾶς χρειάζεται ἡ Παλαιά;  

10,80 € 12,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Μικρή μελέτη πού ἐπιχειρεῖ μία σύντομη διαχρονική θεώρηση τοῦ πολέμου τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καί προσπαθεῖ νά ἐμπνεύσει φρόνημα ἡρωισμοῦ καί ἀγωνιστικότητος.   

1,35 € 1,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Παρουσιάζει τά στοιχεῖα ἐκεῖνα πού φανερώνουν τή μοναδική προσφορά τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί ᾿Εκκλησίας στήν ἀνθρωπότητα καί στήν ῾Ελλάδα. Σελίδες 189.  

4,05 € 4,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἀπολογιτική μελέτη γύρω ἀπό τή θεωρία τοῦ Δαρβίνου. Ἡ θέσι τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης σχετικά μέ τό μυστήριο τῆς ζωῆς.

3,60 € 4,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη τῆς Ἀρχαιολογίας ἔρχεται νά ἐπιβεβαιώση τό περιεχόμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Τό βιβλίο ἀυτό συγκεντρώνει τά μέχρι σήμερα σπουδαιότερα εὑρήματα τῆς Ἀρχαιολογίας, ὅσα εὐρύνουν τόν ὁρίζοντα τῶν γνώσεών μας γύρω ἀπό τήν Ἁγία Γραφή.  

18,00 € 20,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!
Προβολή 1 - 12 από 19 προϊόντων