ΕΓΚΟΛΠΙΑ  Υπάρχουν 32 προϊόντα

ΕΓΚΟΛΠΙΑ
ανά σελίδα

Περιέχει ὅλες τίς ἱερές ἀκολουθίες πού τελοῦνται στίς ἐνορίες (Ἑσπερινό, Ὄρθρο, Ὧρες, Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία) ἀπό τόν Ἑσπερινό τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων (Σάββατον ἑσπέρας) μέχρι καί τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης (Κυριακή τοῦ Πάσχα).

5,40 € 6,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἡ ἔκδοση αὐτὴ ἀποτελεῖ κατὰ λέξη μετάφραση τῆς θείας Λειτουργίας μὲ βάση τὴν ἑρμηνεία τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ Π. Ν. Τρεμπέλα.

2,25 € 2,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἡ ἔκδοση αὐτὴ ἀποτελεῖ κατὰ λέξη μετάφραση τῆς θείας Λειτουργίας μὲ βάση τὴν ἑρμηνεία τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ Π. Ν. Τρεμπέλα.

2,25 € 2,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἡ ἔκδοση αὐτὴ ἀποτελεῖ κατὰ λέξη μετάφραση τῆς θείας Λειτουργίας μὲ βάση τὴν ἑρμηνεία τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ Π. Ν. Τρεμπέλα.

2,25 € 2,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ἡ Ἀκολουθία τῆς θείας ­Μεταλήψεως βρίσκεται στό ἐκκλησιαστικό βιβλίο πού ὀνομάζεται «Ὡρολόγιον τό Μέγα». Ἀ­­­πο­τελεῖται ἀπό μιά σειρά τροπα­ρίων, ψαλ­μῶν καί εὐχῶν πού μᾶς ­προετοιμάζουν γιά τή θεία Κοινωνία. Εἶναι καλό νά διαβάζεται ἀπό κάθε πιστό κάθε φορά πού πρόκειται νά μεταλάβει. Ἡ ὅλη Ἀκολουθία τῆς θείας Μεταλήψεως ἔχει ὡς...

1,80 € 2,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ἄν εἶναι ἀδύνατο γιά τόν μικρό καί ἀ­­­δύναμο ἄνθρωπο νά προσπελάσει τά ἀχανή πλάτη τοῦ οὐρανοῦ καί νά ἐξερευνήσει τά ἀβυσσώδη χάη τῶν ὠκεανῶν, πολύ περισσότερο ­ἀδύνατο εἶναι νά κατανοήσει τά ­ἀπροσμέτρητα ὕψη καί βάθη τῶν θεϊκῶν μυστηρίων τῆς Ὑ­­­­­­­περαγίας Θεοτόκου καί ­ἀειπαρθένου Μαρίας.  Γι’ αὐτό κι ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι τιμοῦμε καί...

0,90 € 1,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἕνας ὕμνος στὴν ὡραιότητα τῆς Παναγίας. Ἕνα τραγούδι στό παρθενικό μεγαλεῖο της. Ὅ,τι ἀνώτερο, ὑψηλότερο καί εὐγενέστερο ἔχει νά ἐπιδείξει ἡ ποίηση καί ὑμνογραφία προκειμένου νά ἐγκωμιάσει τή Βασίλισσα τῶν Ἀγγέλων, τήν Παντάνασσα τοῦ κόσμου, ἔχει συνοψιστεῖ στόν Ἀκάθιστο Ὕμνο. Τό ἐγκόλπιο αὐτό μέ τό κείμενο καί τή μετάφραση θά σέ βοηθήσει νά ἑνώσεις τή...

2,70 € 3,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Περιέχει τίς ἱερές ἀκολουθίες τῆς Μικρᾶς καί τῆς Μεγάλης Παρακλήσεεως εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

0,90 € 1,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράκληση στήν Παναγία σημαίνει θερμή δέηση καί ἱκεσία πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Τά τροπάρια τῆς Παρακλήσεως πρός τή Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί Μητέρα μας ἐκφράζουν ὅλη τήν εὐλάβεια τῆς τραυ­ματισμένης ἀπό τήν ἁμαρτία ψυχῆς μας καί ὅλα τά προβλήματα τῆς ἀνήσυχης καρδιᾶς μας. Διότι ἡ Παναγία Παρθένος εἶναι «πρεσβεία θερμὴ» στό θρόνο τῆς Χάριτος καί...

2,25 € 2,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου ­περιέχει ἕνα θαυμάσιο πλοῦτο ­προσευχῶν καί αἰ­τήσεων. Μ’ αὐτές συνομιλοῦμε μέ τόν Κύριο καί Δεσπότη τῆς ζωῆς μας, μέ τήν ἄσπιλη Δέ­σποινα τῶν οὐρανῶν, μέ τόν φύλα­κα Ἄγγελό μας καί ὅλους τούς Ἁγίους. Κι ὅλα αὐτά καθώς ἀρχίζει ἡ νύχτα. Λίγο πρίν κοιμηθοῦμε. Τήν ὥ­­­­ρα πού πέφτει τό ­σκοτάδι στή γῆ, στρέφουμε μέ πόθο...

0,90 € 1,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἐγκόλπιο μέ είσαγωγή στή θεία Λειτουργία, ἑρμηνεία καί παρατηρήσεις. Βοηθεῖ τόν πιστό νά συμμετέχη ἐνεργῶς στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας.

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Τό κείμενο τοῦ Μεγάλου Κανόνος μέ μετάφραση στίς ἀντικριστές σελίδες σέ μικρό καί εὔχρηστο σχῆμα. Σελίδες 237.

2,70 € 3,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!
Προβολή 1 - 12 από 32 προϊόντων