ανά σελίδα

Ἡ παροῦσα ἔκδοση περιλαμβάνει κείμενα πού ὑπό τή μορφή ὁμιλιῶν, συνεντεύξεων, ἀφυπνιστικῶν ἐγκυκλίων, δηλώσεων ἤ μηνυμάτων πρός νέους ἀνθρώπους, κατά καιρούς προσπάθησαν νά καταδείξουν τό ψέμα καί νά ὑποδείξουν τήν ἀπόλυτη ἀνάγκη καί τόν δρόμο τῆς ἀνατροπῆς καί ἐλπίδας. Μέσα στά ἀσφυκτικά καί ἀηδιαστικά...

8,10 € 9,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου σημαίνει τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας, τήν ἐκμηδένιση τοῦ θανάτου, τή συντριβή τοῦ διαβόλου «τοῦ τό κράτος ἔχοντος τοῦ θανάτου» (Ἑβρ. β´ 14). Ἐλευθερωθήκαμε ἀπό τήν τυραννία τοῦ διαβόλου, συμφιλιωθήκαμε μέ τόν Θεό καί υἱοθετηθήκαμε ἀπό Αὐτόν· ὁ ἀγώνας μας ἀπέκτησε ἀσυγκρίτως ἀνώτερη δυναμική καί ἡ ζωή μας ἐντελῶς διαφορετική...

3,60 € 4,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τό 4ο τῆς σειρᾶς «Τά παραμύθια πού ἀγαπῶ» Στό βυθό, παρέα  μέ τήν κουτσομπόλα γλώσσα, τό ψαράκι πού ...ἔπαθε καί ...ἔμαθε!!! Μέ δραστηριότητες: αὐτοκόλλητα, ζωγραφική, παιχνίδια.  

2,70 € 3,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τό 3ο τεῦχος τῆς σειρᾶς «Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Ἀνακάλυψε τή χαρά νά ἀγαπᾶς, νά δείχνεις καλοσύνη, νά συγχωρεῖς... Γνώρισε καλύτερα Ἐκεῖνον πού ἀγάπησε μέ τρόπο μοναδικό τά παιδιά καί μένει γιά πάντα ὁ καλύτερος Φίλος τους: Τον Χριστό! Μέ πολλές δραστηριότητες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΑ...

2,70 € 3,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ἀλήθεια παιδιά!Πῶς θά σᾶς φανεῖ, ἄν ἀκούσετε ὅτι τρία ἀρχοντόπουλα ἀπό βασιλική γενιά αἰχμαλωτίζονται ἀπό κοσμοκράτορα βασιλιά τῆς ἐποχῆς τους, καί ρίχνονται σέ φλογισμένο καμίνι! Τά τυλίγουν φλόγες φοβερές! Καί ὅμως οὔτε μιά τρίχα ἀπό τά μαλλιά τους δέν καίγεται!...Καί ὄχι μόνο, ἀλλά μέσα ἀπ’ τό καμίνι καί μέσα ἀπό τίς φλόγες ἀκούγεται ἡ πιό...

5,40 € 6,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στήν τουρκοκρατούμενη Μακεδονία τοῦ 18ου αἰώνα, στό χωριό Ζαγκλιβέ­ρι, μία νεαρή κοπέλα γίνεται Μάρτυρας προκειμένου νά ἀποφύγει τόν ἐξι­σλαμισμό. Τό Ἅγιο Λείψανό της με­­τα­­φέρεται σέ τόπο πού παραμένει ἄ­γνωστος γιά πολλές δεκαετίες. Μόλις τό 2012 ἡ Ἁγία ἐντοπίζεται μέ θαυμαστό τρόπο γιά νά ἐπανέλθει θριαμβευτικά στά πατρογονικά της χώματα....

4,50 € 5,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ἤδη «ἐσχάτη ὥρα ἐστί». Ἡ ὥρα εἶ­ναι κρίσιμη, καί γεμάτη κινδύνους ἡ ­σημερινή ἐποχή· «ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται» (Α΄ Ἰω. β΄ 18), καί «τὸ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας» (Β΄ Θεσ. β΄ 7). Ὅσο ὅμως καί ἄν κυριαρχεῖ τό κακό, ἄς μήν ἀμφιβάλλουμε ὅτι οἱ ἐχθροί τοῦ Κυρίου θά γελοιοποιηθοῦν καί θά ἐκμηδενισθοῦν, ἐνῶ τό θέλημά Του θά ἐπικρατήσει...

1,35 € 1,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ἡ παροῦσα συσσωμάτωση ποικίλων κειμένων τῆς Νεοελληνικῆς μας Λογοτεχνίας εἶναι θεματική. Τα κείμενα ἀναφέρονται στήν ἔννοια τῆς ἑλληνικῆς Πατρίδας, εὐρύτερης ἤ ἰδιαίτερης, ἤ θίγουν τίς ἔννοιες τοῦ πατριωτισμοῦ καί τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς τῶν Ἑλλήνων γιά χάρη της. Θά μποροῦσαν νά ἐπιλεγοῦν πολύ περισσότερα, ἤ πολύ πιό γνωστά κείμενα....

5,85 € 6,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     Ἡ μαρτυρική Ἐκκλησία τῆς Καρχηδόνας διέγραφε νικηφόρα τήν πορεία της. Ἡ εἰδωλολατρική πλάνη, ἡ ὁποία λυσσωδῶς τήν πολέμησε στηριγμένη στή δύναμη τῆς ρωμαϊκῆς πυγμῆς, δέν κατάφερε παρά νά φανερώσει γι’ ἀκόμη μιά φορά τήν ἀκατάλυτη ὑπεροχή της. Καί καθώς τό σκοτάδι ἄρχισε νά διαλύεται, ἕνα φῶς δυνατό ἁπλωνόταν κυρίαρχα στόν οὐρανό...

7,20 € 8,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ἡ θυσία του Χριστοῦ ἦταν θυσία λογική, ἐπειδή ἀκριβῶς μέ ὅλη τή θέλησή του δέχθηκε τό ποτήριο τοῦ θανάτου καί δέν ἀντιστάθηκε σ᾿ αὐτό, ὅπως ­ἀντιστέκονται, ὅταν σφάζονται, τά ζῶα, πού δέν ἔχουν λογικό. Ἡ θυσία του ἦταν θυσία λογική καί ἐπειδή ἀκόμη ἤξερε καλά τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο θυσιαζόταν, ἀφοῦ ὁ ἴδιος εἶπε ὅτι ἦλθε γιά νά δώσει τή ζωή του...

9,00 € 10,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 8.15 π.μ. Ἡ ἀρχή μιᾶς «μικρῆς ζωῆς»... Ἡ ἀρχή μιᾶς μέρας σχολικῆς μέ ἑξάωρο ἤ ἑπτάωρο πρό­γραμμα... Τά λεπτά της περνοῦν ἄλλοτε ἀργά κι ἄλλοτε γοργά, πάν­το­τε ὅμως συντονισμένα στίς κινήσεις τοῦ νοῦ σου καί στούς χτύπους τῆς καρδιᾶς σου... Ὥρα 8.15 π.μ. Ἡ ἀρχή τῆς καθημερινῆς μας συνερ­γασίας γιά τήν κατάκτηση τῆς γνώσης, πού ἔχει τή...

3,60 € 4,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ✓ Ἀµφισβήτηση τοῦ θεσµοῦ ✓ Ἔλλειψη συνοχῆς ✓ Ὁ κίνδυνος τοῦ διαζυγίου ✓ Ἀπόκτηση παιδιῶν ✓ Ἡ ἀγωγή καί οἱ ἐκτροπές τους Στὰ καίρια αὐτὰ θέματα προσπαθοῦµε µὲ τὸ βιβλίο µας αὐτὸ νὰ δώσουµε ὑπεύθυνες ἀπαντήσεις πού στηρίζονται στὸν αἰώνιο λόγο τοῦ Θεοῦ.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄. Ὁ θεσμός σέ ἀμφισβήτηση Κοινωνική ἐκδήλωση ἤ μυστήριο ἱερό;...

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!
Προβολή 1 - 12 από 44 προϊόντων