Λίστα βιβλίων ανά συγγραφέα ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ανά σελίδα

How will the resurrection of the dead come about? What will the nature of the resurrected bodies be? How will the universal judgment take place? Is there eternal hell?

20,70 € 23,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Μέσα στήν πλημμύρα τῆς σαρκολατρίας καί τοῦ αἰσθησιασμοῦ, τό βιβλίο αὐτό ἔρχεται νά συμπαρασταθῆ στοργικά στούς νέους, ὥστε νά διαφυλάξουν τήν ἁγνότητά τους.

2,70 € 3,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Γραμμένο σέ τόνο προσωπικό καί ὕφος συζητητικό μιλᾶ χωρίς ὑπεκφυγές γιά τά προβλήματα τῶν νέων μας. 

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στό τελευταῖο βιβλίο τῆς Κ. Δια­θήκης, τήν Ἀποκάλυψη τοῦ ᾿Ιωάν­νου, ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ προβάλλει μέ ὅλη τή θριαμβευτική της μορφή. Δυστυχῶς ὅμως τό ὑπέροχο βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως δέν ἔχει μελετηθεῖ ὅσο καί ὅπως πρέπει ἀπό τό πλήρωμα τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Στήν ἐργασία αὐτή, προσπαθήσαμε νά μήν ἐκθέσουμε δικές μας ἑρμηνεῖες ἤ ἀπόψεις,...

22,50 € 25,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη τῆς Ἀρχαιολογίας ἔρχεται νά ἐπιβεβαιώση τό περιεχόμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Τό βιβλίο ἀυτό συγκεντρώνει τά μέχρι σήμερα σπουδαιότερα εὑρήματα τῆς Ἀρχαιολογίας, ὅσα εὐρύνουν τόν ὁρίζοντα τῶν γνώσεών μας γύρω ἀπό τήν Ἁγία Γραφή.  

18,00 € 20,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Τό βιβλίο πού ξαναζωντανεύει μπροστά μας τό μεγάλο 1821, τούς μαχητάς τοῦ 1940-41, τίς τραγικές σελίδες τοῦ 1920-22 καί τή γενναία ἀντίστασι τῶν παιδιῶν τῆς Κύπρου τό 1974.

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Νεανικές μορφές τοῦ μεγάλου ἔπους τῆς Κύπρου μας τῶν ἐτῶν 1955-59, πού ἔθρεψαν καί γιγάντωσαν μέ τό αἷμα τους τό δένδρο τῆς λευτεριᾶς. 

9,00 € 10,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στήν ἐποχή μας πολλές φωνές παρα­πλανη­τι­κές ἀκούγονται, πού προ­σ­πα­­θοῦν νά ἀ­­­πο­­δομή­σουν τήν Ὀρ­­­­θό­­­δο­­­ξη Χριστιανική­ μας πί­στη, νά ἀποε­θνοποι­­ή­­σουν τό γένος τῶν ­Ἑλ­­­­­λή­­­­νων καί νά ἀ­­­ποδιοργανώσουν τό ἀνθρώπι­νο πρόσωπο.­ Θέτουν ποικίλους προβληματι­σμούς τόσο στούς ὥ­­­­ριμους ὅσο καί σέ σᾶς τούς νέους....

3,15 € 3,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ἡ ψυχὴ τῶν ­Ὀρθοδόξων εἶ­­ναι ἄρρηκτα ­δεμένη μὲ τὴ Θε­οτόκο, τὴν ­Παντάνασσα, τὴν Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν. Αὐ­τὴ τὴν παναγία μορ­­φὴ ­προβάλλει τὸ νέο μας βιβλίο ­τονίζοντας τὴ δύ­ναμη τῶν πρεσβειῶν της στὸ ­θρόνο τῆς ­Χάριτος, τὴν ­εὐ­­λογία καὶ τὴν ­ἀκαταμάχητη ­βοήθεια ποὺ παίρνουμε κάθε φορὰ ποὺ ­ἀπευθυνόμαστε σ’ αὐ­τήν. Στὶς σελίδες τοῦ...

1,80 € 2,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Τί εἶναι Ἐκκλησία; Ποιά ἡ διαφορά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τίς ἄλλες λεγόμενες "Ἐκκλησίες";

14,40 € 16,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἡ θέση τῶν λαϊκῶν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὸ δυναμικὸ παρὸν ἢ τὴν κοινωνικὴ δύναμη τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν κόσμο.

14,40 € 16,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!
Προβολή 1 - 12 από 37 προϊόντων