Λίστα βιβλίων ανά συγγραφέα ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ανά σελίδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τό βιβλίο αὐτό ἀποτελεῖ μία συλλογή ἄρθρων τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ Παναγιώτης Τρεμπέλα, σχετικά μέ τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων.     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Ἀπό τήν Ἐδέμ εἰς τήν Βηθλεέμ «Οὐκ ἤν αὐτοῖς τόπος» Χριστός γεννᾶται Χριστός ἐπί γής «Καί ποιμένες ἤσαν ἀγραυλοῦντες…» «Καί ἰδού ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς…» Ὁ...

4,05 € 4,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἡ δημιουργία καί ἡ ζωή τῶν Πρωτοπλάστων μέσα στόν παράδεισο. Ἡ διάπραξη τῆς πρώτης ἁμαρτίας καί οἱ φοβερές της συνέπειες γιά τό ἀνθρώπινο γένος.

4,50 € 5,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Κλασικό λειτουργικό βιβλίο, μέσῳ τοῦ ὁποίου προβλήθηκαν οἱ θησαυροί τῆς ὀρθοδόξου λειτουργικής παραδόσεως καί δόθηκε ἀφορμή γιά ἐπιστημονική μελέτη τῶν παλαιῶν λειτουργικῶν κωδίκων.  

17,10 € 19,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ἡ θυσία του Χριστοῦ ἦταν θυσία λογική, ἐπειδή ἀκριβῶς μέ ὅλη τή θέλησή του δέχθηκε τό ποτήριο τοῦ θανάτου καί δέν ἀντιστάθηκε σ᾿ αὐτό, ὅπως ­ἀντιστέκονται, ὅταν σφάζονται, τά ζῶα, πού δέν ἔχουν λογικό. Ἡ θυσία του ἦταν θυσία λογική καί ἐπειδή ἀκόμη ἤξερε καλά τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο θυσιαζόταν, ἀφοῦ ὁ ἴδιος εἶπε ὅτι ἦλθε γιά νά δώσει τή ζωή του...

9,00 € 10,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἐξαίρετο βιβλίο πού ἀσχολεῖται μέ τή μελέτη καί τήν ἐμβάθυνσι τοῦ ἁγιωτάτου Μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, πού εἶναι τό κέντρο τῆς ὀρθοδόξου λατρείας μας.

9,00 € 10,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἄρθρα σχετικά μέ τά σεπτά Πάθη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

4,05 € 4,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Συστηματική ἀναίρεσι τῶν ὑλιστικῶν καί πανθεϊστικῶν θεωριῶν.

10,80 € 12,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἀναίρεσι τῶν ὑλιστικῶν θεωριῶν περί τῆς αὐτομάτου γενέσεως.

10,80 € 12,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ὁ ἄνθρωπος σέ σχέσι μέ τή θεωρία τῆς ἐξελίξεως καί ἡ θέσι του στό σύμπαν.

10,80 € 12,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Οἱ προφητεῖες σέ σχέσι μέ τήν ὑπερφυσική θεία ἀποκάλυψι καί αὐτόνομες.

10,80 € 12,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Ἰησοῦς ὁ ἀπό Ναζαρέτ.

15,30 € 17,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Περισπούδαστο λειτουργικό ἔργο, πού ἀποτελεῖ καί τόν Α΄τόμο τῆς σειρᾶς καί περιλαμβάνει τό κυριώτερο τμῆμα τῆς ἱστορίας αὐτῆς, τῶν τριῶν πρώτων αἰώνων.  

15,00 €
Προβολή 1 - 12 από 83 προϊόντων