Λίστα βιβλίων ανά συγγραφέα ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ)

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο μικρός καί ἀδύναμος καί ἁμαρτωλός ἄνθρωπος νά ἀπευθύνεται στόν ἄπειρο καί παντοδύναμο καί Τρισάγιο Θεό! Καί ὁ Θεός νά ἀκούει! Αὐτό εἶναι προσευχή. Ὁ ἀσθενής καί βασανισμένος ἄνθρωπος στή ­θλί­ψη του νά καταφεύγει στόν Θεό. Καί ὁ πανάγαθος Κύριος νά σπεύδει νά ἁπαλύνει τόν πόνο του, νά τόν στηρίζει καί νά τόν βοηθεῖ. Καί αὐτό ἐπίσης εἶναι...

5,40 € 6,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Πότε, ποῦ καί γιατί δημιουργήθηκε τό σύμπαν; Πῶς ἄρχισε ἡ ζωή του;Πότε καί πῶς θά ἔρθη τό τέλος του; Ἡ συγχρονη ἐπιστήμη στέκεται μέ ἰδιαίτερο σεβασμό μπροστά στο ἱερό κείμενο τῆς Ἁγίας Γραφής.   

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ὄσοι βαδίζουν τήν ὁδό τοῦ Κυρίου, οἱ ὁδίτες τοῦ κόσμου αὐτοῦ καί πολίτες τῆς Βασιλείας τῆς ἄνω, εἶναι οἱ ἄνθρωποι οἱ ἀναγεννημένοι, οἱ πνευματικοί, οἱ καινοί ἄνθρωποι, πού δέν τούς φοβίζει πλέον ὁ θάνατος, δέν τούς βαραίνει ἡ ζωή, δέν τούς τρομάζει ἡ αἰωνιότητα, δέν τούς γερνᾶ ἡ ἀκατάσχετη ροή τοῦ χρόνου, δέν ὑπάρχει τίποτε καί κανείς πού νά...

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Βιβλίο πού βοηθεῖ καί διαφωτίζει πρός τήν ὀρθή ἀντιμετώπισι τοῦ σύγχρονου μεγάλου προβλήματος τοῦ συγκρητισμοῦ.

2,70 € 3,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μιά μικρή σταγόνα ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Μιά σταγόνα στόν ὠκεανό τῆς αἰωνιότητος. Μιά ἐλάχιστη στιγμή στήν ἀχανή ἔκταση τοῦ ἀπείρου. Λίγα δειλά βήματα πάνω στή μικρή μας γῆ, καί σύντομα φθάνει τό τέλος.Καί μετά ἡ Ἀρχή! Σ’ ἕναν ἄλλο κόσμο. Σέ μιάν ἄλλη, ὑπέρχρονη καί ὑπερκόσμια πραγματικότητα.Ποιά εἶναι αὐτή ἡ πραγματικότητα; Ποιός εἶναι αὐτός ὁ...

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

3,60 € 4,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ✓ Ἀµφισβήτηση τοῦ θεσµοῦ ✓ Ἔλλειψη συνοχῆς ✓ Ὁ κίνδυνος τοῦ διαζυγίου ✓ Ἀπόκτηση παιδιῶν ✓ Ἡ ἀγωγή καί οἱ ἐκτροπές τους Στὰ καίρια αὐτὰ θέματα προσπαθοῦµε µὲ τὸ βιβλίο µας αὐτὸ νὰ δώσουµε ὑπεύθυνες ἀπαντήσεις πού στηρίζονται στὸν αἰώνιο λόγο τοῦ Θεοῦ.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄. Ὁ θεσμός σέ ἀμφισβήτηση Κοινωνική ἐκδήλωση ἤ μυστήριο ἱερό;...

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

Συνοπτική ἔκθεσι τοῦ χριστολογικοῦ δόγματος.

0,90 € 1,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ὁ πανάγαθος Θεός ἀφοῦ δημιούργησε ὅλο τόν ὁρα­τό κόσμο πού μᾶς περιβάλλει, ἔπλασε τελευταῖο τόν ἄνθρωπο καί τόν τοποθέτησε βασιλιά στό ἀνάκτορο τῆς Δημιουργίας. Ἐπειδή εἶναι «κατ’ εἰκόνα» Θεοῦ, εἶναι λογικός καί ἐλεύθερος. Ἔχει νοῦ. Μόνος αὐτός σ’ ὅλη τήν ὁρατή δημιουργία μπορεῖ νά σκέπτεται τόν Δημιουργό του καί ἐπιπλέον νά...

0,90 € 1,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ολα τά μεγάλα κατορθώματα τοῦ ἀνθρώπου, ὅλες οἱ ζηλευτές συλλήψεις τῆς διανοίας του, τά θαυμαστά πετάγματα τοῦ νοῦ του στόν κόσμο τοῦ πνεύματος, τά λαμπρά κατορθώματά του στό χῶρο τῆς ἐπιστήμης, οἱ κάθε μορφῆς κατακτήσεις του πάνω στή γῆ, ὅλα τά ἀγαθά αὐτοῦ τοῦ κόσμου δέν μποροῦν βαθιά νά τόν ἱκανοποιήσουν καί νά τόν ἀναπαύσουν πραγματικά. Ὁ...

6,30 € 7,00 € -10%
Μειωμένη τιμή!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χωρίς ἀμφιβολία ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου πάνω στή γῆ εἶναι «πειρατήριον», τόπος δοκιμασιῶν καί γεμάτη θλίψεις καί πόνο. Ὁ πόνος! Ὁ ἀκούραστος συνοδοιπόρος τῆς ζωῆς! Γιατί ἄραγε; Πῶς εἰσῆλθε στή ζωή μας ὁ πόνος; Ἔχει κάποια σκοπιμότητα; Πῶς πρέπει νά ἀντιμετωπισθεῖ; Καί ποιά εἶναι τελικά ἡ λύση στό μεγάλο πρόβλημα, στό μυστήριο τοῦ πόνου;  ...

2,25 € 2,50 € -10%
Μειωμένη τιμή!
Προβολή 1 - 11 από 11 προϊόντων