ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΟ ΘΑΥΜΑ

ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ)

01. ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ "Ο ΣΩΤΗΡ"

1,35 €

-10%

1,50 €

01-358

ΕξώφυλλοΜαλακό
Σελίδες56
Σχήμα14x21
Κωδικός01-358
ISBN978-618-5107-55-0


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ἤδη «ἐσχάτη ὥρα ἐστί». Ἡ ὥρα εἶ­ναι κρίσιμη, καί γεμάτη κινδύνους ἡ ­σημερινή ἐποχή· «ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται» (Α΄ Ἰω. β΄ 18), καί «τὸ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας» (Β΄ Θεσ. β΄ 7).

Ὅσο ὅμως καί ἄν κυριαρχεῖ τό κακό, ἄς μήν ἀμφιβάλλουμε ὅτι οἱ ἐχθροί τοῦ Κυρίου θά γελοιοποιηθοῦν καί θά ἐκμηδενισθοῦν, ἐνῶ τό θέλημά Του θά ἐπικρατήσει καί ἡ βασιλεία Του θά ἐξαπλωθεῖ στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων.

Δέν χάθηκε τό πᾶν, ἡ αὐλαία δέν ἔκλεισε. Τώρα ἀνοίγει. Ἡ μάχη πού ἄρχισε, θά κερδηθεῖ. Γι’ αὐτό, σύμφωνα μέ τή θεόπνευστη προτροπή· «ἀνδρίζεσθε, καὶ κραταιούσθω ἡ καρδία ὑμῶν» (Ψαλ. λ΄ 25), ἄς ἐπικαλεσθοῦμε τή θεία χάρη, καί μέ τή δική της ἐνίσχυση ἄς δίνουμε δυναμική τή μαρτυρία τῆς ὁμολογίας «ὡς καλοὶ στρατιῶται Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Τιμ. β΄ 3) καί τῆς Ἐκκλησίας Του, τῆς πνευματικῆς μας μητέρας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγή: Ὁ πόλεμος ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας 
Τό ἀδιέξοδο σήμερα 
Ἡ Ἐκκλησία ξεπερνᾶ κάθε ἀδιέξοδο
Ἡ ὑπέρβαση τοῦ ἀδιεξόδου
στά χρόνια τῶν Ἀποστόλων
Ἡ ὑπέρβαση τοῦ ἀδιεξόδου μέχρι τήν Ἅλωση
Στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας
Στά νεότερα χρόνια
Ἐλπιδοφόρα μηνύματα
Τό χρέος μας
    α) Χωρίς ἀποθάρρυνση
    β) Ἀνεπηρέαστοι
    γ) Μέ προσευχή
    δ) Μέ ἁγιότητα βίου
Ἐπίλογος: Ἡ νίκη τοῦ Ἀρνίου