ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

01. ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ "Ο ΣΩΤΗΡ"

3,60 €

-10%

4,00 €

01-520

ΕξώφυλλοΜαλακό
Σελίδες142
Σχήμα14x21
Κωδικός01-520
ISBN978-618-5107-61-1


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου σημαίνει τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας, τήν ἐκμηδένιση τοῦ θανάτου, τή συντριβή τοῦ διαβόλου «τοῦ τό κράτος ἔχοντος τοῦ θανάτου» (Ἑβρ. β´ 14). Ἐλευθερωθήκαμε ἀπό τήν τυραννία τοῦ διαβόλου, συμφιλιωθήκαμε μέ τόν Θεό καί υἱοθετηθήκαμε ἀπό Αὐτόν· ὁ ἀγώνας μας ἀπέκτησε ἀσυγκρίτως ἀνώτερη δυναμική καί ἡ ζωή μας ἐντελῶς διαφορετική προοπτική. Ἡ δική μας ἀνταπόκριση; ἡ θερμή εὐγνωμοσύνη  στόν ἀναστημένο Λυτρωτή μας καί ὁ συνεπής ἀγώνας γιά τόν ἁγιασμό μας.

Δυνατά πασχαλινά μηνύματα ἀπό τό στόμα τῶν ἁγίων μας, τῶν φίλων τοῦ Θεοῦ, πού βίωσαν τή Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση στήν προσωπική τους ζωή.

7 πατερικές ὁμιλίες προσιτές στό εὐρύτερο ἀναγνωστικό κοινό: μεταφρασμένες στήν κοινή Νεοελληνική, μέ ἐπεξηγηματικές ὑποσημειώσεις. Πρίν ἀπό κάθε ὁμιλία ἐκτίθεται σύντομος βίου τοῦ ἁγίου Πατρός πού ἐκφώνησε τήν ὁμιλία καί ἡ περίληψή της. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Πρόλογος 

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου 

  •   Λόγος 1ος, Στό Πάσχα καί στήν ἀργοπορία

Ἁγίου Ἀμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου 

  •   Λόγος 7ος, Γιά τούς νεοφώτιστους καί στήν Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

  •   Λόγος στό ἅγιο Πάσχα 

Ἁγίου Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως

  •   Ὁμιλία 32η, Στό ἅγιο Πάσχα 

Ὁσίου Δωροθέου

  •   Διδασκαλία 16η, Ἐξήγηση κάποιων λόγων τοῦ ἁ­γί­ου Γρηγορίου πού ψάλλονται τό ἅγιο Πάσχα

Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου

  •   Λόγος 4ος, Λόγος Κατηχητικός κατά τήν ἁγία μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

  •   Λόγος 20ός, Στό ὄγδοο Ἑωθινό Εὐαγγέλιο ἀπό τό κατά Ἰωάννην