ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ)

01. ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ "Ο ΣΩΤΗΡ"

6,30 €

-10%

7,00 €

01-516

Έκδοση
ΕξώφυλλοΧαρτόδετο
Σελίδες265
Σχήμα14x21
Κωδικός01-516
ISBN978-618-5107-50-5


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

✓ Ἀµφισβήτηση τοῦ θεσµοῦ

✓ Ἔλλειψη συνοχῆς

✓ Ὁ κίνδυνος τοῦ διαζυγίου

✓ Ἀπόκτηση παιδιῶν

✓ Ἡ ἀγωγή καί οἱ ἐκτροπές τους

Στὰ καίρια αὐτὰ θέματα προσπαθοῦµε µὲ τὸ βιβλίο µας αὐτὸ νὰ δώσουµε ὑπεύθυνες ἀπαντήσεις πού στηρίζονται στὸν αἰώνιο λόγο τοῦ Θεοῦ.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α΄. Ὁ θεσμός σέ ἀμφισβήτηση

Κοινωνική ἐκδήλωση ἤ μυστήριο ἱερό; ..............................15
«Τώρα δέν ὑπάρχουν χρήματα γιά γάμο» .........................20
Γάμος καί βάπτιση μαζί; .....................................................24

«Δέν πρέπει νά πάω στό γάμο του» ..................................29

Ποῦ ὁδηγεῖ ἡ ἐλεύθερη συμβίωση; .....................................33

 

Β΄. Ἔλλειψη ἐσωτερικῆς συνοχῆς

Ὅλοι σκορπισμένοι στούς δρόμους ..................................41
Γυρίζουμε στό σπίτι μας ....................................................45
Καλλιεργοῦμε τήν ἑνότητα .................................................49

Ἡ οἰκογένεια σέ ἠλεκτρονικό κλοιό ....................................53

Ἠλεκτρονική ἀπελευθέρωση .............................................57

Γ΄. Ὁ κίνδυνος τοῦ διαζυγίου

«Δέν ἀντέχω ἄλλο· χωρίζουμε!» .......................................65
Μή βλέπουμε μόνο τά λάθη τοῦ ἄλλου .............................70
Ἡ πραγματική ἀγάπη εἶναι ἀνοχή καί θυσία .....................74
Ἡ πιό μεγάλη ἀγάπη στόν κόσμο .....................................79
Ἡ ἑνότητα ἀπαιτεῖ ταπείνωση ...........................................83

Μήν ξεχνοῦμε· ὑπάρχει καί διάβολος ...............................92
Τουλάχιστον σκεφθεῖτε τά παιδιά σας ..............................96

 

Δ΄. Ἡ ἀπόκτηση τῶν παιδιῶν

Δέν θέλουμε ἀμέσως παιδί ..............................................103
«Δέν θέλουμε πιά ἄλλο παιδί» ........................................108

Μή μᾶς φοβίζουν οἱ δυσκολίες ........................................110
Ἀξίζει κάθε θυσία γιά τό δῶρο τῆς ζωῆς ..........................113
Νά μήν ἀρνηθοῦμε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ .......................117
Ὅποιος τολμᾶ, βλέπει θαύματα ......................................122

Ε΄. Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν

Τό πρώτιστο καθῆκον .....................................................129

Ἡ πιό μεγάλη τέχνη, ἡ πιό δύσκολη ἐπιστήμη ................133
Ἡ ἀγωγή ἀρχίζει πρίν ἀπό τή γέννηση ...........................138
Ἀπέναντι στόν κόσμο τῶν παιδιῶν .................................143

Μέ βαθιά ἀγάπη καί ἀπέραντο σεβασμό ........................148
Μεγαλώνουν σ’ ἕνα ραγδαῖα μεταβαλλόμενο κόσμο ......153
Ὅταν τά παιδιά μας ἀτακτοῦν .........................................157
Ἡ «τρέλα» τῆς ἐφηβείας .................................................162

Ἡ εἰρηνική καί χαρούμενη ἀτμόσφαιρα τοῦ σπιτιοῦ .......167
Ἡ καλύτερη διδασκαλία εἶναι τό παράδειγμα .................172
Ἡ ἀνάγκη τῆς ἐπικοινωνίας μέ τά παιδιά ........................177
Ἐπιείκεια ἤ αὐστηρότητα; ...............................................181
Ἡ πειθώ εἶναι προτιμότερη ἀπό τή βία ...........................186
Ἡ ἐλευθερία στήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν ............................191
Ἡ ἀληθινή μόρφωση τῶν παιδιῶν ..................................201
Ἡ σεξουαλική ἀγωγή τῶν παιδιῶν ..................................206

Τό ξάνοιγμα στή ζωή .......................................................215
Μπροστά σέ μιά ἀνεπιθύμητη ἐγκυμοσύνη .....................220
Ἡ αἰώνια προοπτική τῶν παιδιῶν μας ............................225

 

ΣΤ΄. Ὅταν τά παιδιά μεγαλώνουν καί ἐκτρέπονται

Παίρνουν ἄλλους δρόμους, ζοῦν ἄλλη ζωή .....................233
Μή μᾶς ἐπηρεάζει ἡ νοοτροπία τοῦ κόσμου ....................237
Νά κατανοοῦμε τίς δυσκολίες τῶν παιδιῶν .....................241
Μέ ἀγάπη πραγματική ....................................................245
Μέ ταπείνωση βαθιά .......................................................249
Μέ θερμή προσευχή .......................................................253

 

Ἐπίλογος
Οἰκογένεια καί αἰωνιότητα ..............................................261